قوانین و مقررات

مدت زمان ارسال کالا 2 روز کاری میباشد بعلاوه 3 روز کاری زمان ارسال پست

7 روز زمان استرداد کالا به نشانی درج شده

پس از دریافت کالا معیوب وپس از بررسی وجه از طریق کارت به کارت استرداد خواهد شد

تمام هزینه های استرداد در صورت تایید کارشناس فنی از کالا پرداخت خواهد شد